สมาคมฯ ยินดีทำงานร่วมกับท่าน

เป็นศูนย์กลางการรับข้อมูลข่าวสาร
ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย ร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหา

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับกิจการตลาดสด
และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางการค้า กับตลาดรูปแบบใหม่

เพื่อยกระดับตลาดสดวิถีไทย
ให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมสากล ตามนโยบายเมืองไทยมุ่งสู่ครัวโลก ของรัฐบาล

เพียงแค่คุณ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคงตลาดสดไทย เพื่อร่วมมือร่วมใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
พร้อมที่จะเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนา
แก้ปัญหาทุกๆด้านไปด้วยกัน
เพื่อสร้างสรรค์ตลาดสดวิถีไทย ให้อยู่คู่สังคมไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อครอบครัวและสังคม


อัพเดทราคา สินค้าตลาดไท

กิจกรรมงานซื้อสินค้า
ตลาด อ.ต.ก.


ข่าวสารอัพเดท จากหอการค้าไท และสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย

ตลาดไทผนึกกำลังภาครัฐ จัดประกวดกล้วยหอม จังหวัดปทุมธานี และผลไม้ตลาดไท ครั้งที่ 4

สมาคมตลาดสดไทย ร่วมเสวนา "ก้าวต่อไป ของตลาดผักปลอดภัย" 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market
powered by i.oum