พบภาพกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมตลาดสดไทย
และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ...
.

ภาพตลาดสดของไทย กับของดีแต่ละตลาด ที่คุณไม่ควรพลาด
ในนโยบาย ตลาดสดไทย ดำรงวิถีชีวิตไทย บริการทันสมัย มุ่งสู่ครัวโลก ...


ภาพกิจกรรม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ทางสมาคมฯเล็งเห็นความสำคัญ คุณภาพชีวิตสำหรับคนไทย กับมุมกิจกรรมต่างๆ   
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ตลาดถนอมมิตร เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา
การประชุมประจำเดือน สมาคมตลาดสดไทย ที่ตลาดเสนีย์ เดือนกรกฏาคม ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 16 พค. ที่ผ่านมา ได้มีประชุมสมาคมตลาดสดไทย เพื่อคัดเลือกนายกสมาคมและตำแหน่งต่างๆของกรรมการสมาคม
เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา สมาคมตลาดสดไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562
ประชุมคณะกรรมการสมาคมตลาดสดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมตลาดสี่มุมเมือง
ประชุมคณะกรรมการสมาคมตลาดสดไทย ประจำเดือนกันยายน วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ตลาดสามย่าน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมตลาดเคหะประชารัฐ(พลาซ่า) เยสบางพลี
เมื่อวันที่ 26 มีค. ที่ผ่านมา ผู้บริหารสมาคมตลาดสดไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมกลุ่มภาคการค้าส่ง-ปลีก ที่สภาหอการค้าไทย
ผู้จัดการสมาคมตลาดสดไทย (คุณขจรศรี) เข้าร่วมดูงานสวนส้มปลอดภัยที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ผู้บริหารสมาคมตลาดไทยเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายสินค้าจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงพาณิชย์
คภาพบรรยากาศการเปิดตลาดเคหะประชารัฐ บวร-ร่มเกล้า
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดตลาดประชารัฐหนองจอก (แยกมหานคร)
คุณประดับ โกมุท รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์
การประชุมประจำเดือน สมาคมตลาดสดไทย
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประกาศเกียรติคุณ สุดยอดสถานประกอบการ รักษามาตรฐานอาหารปลอดภัย
  ตลาดไทผนึกกำลังภาครัฐ จัดประกวดกล้วยหอม จังหวัดปทุมธานี และผลไม้ตลาดไท ครั้งที่ 5
  สมาคมตลาดสดไทย ร่วมเสวนา "ก้าวต่อไป ของตลาดผักปลอดภัย"
   
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ จำหน่ายสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท
ตลาดไทพร้อมรับเทศกาลตรุษจีน

 
     

“ตลาดไทรวมใจบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวง”

สายสืบผักสด 1556
คลิ๊กขวาเพื่อ Play Video
สัมมนา สายสืบผักสด 1135
คลิ๊กขวาเพื่อ Play Video
สมาคมตลาดสดไทย ร่วมประชุมหารือ เรื่องสถานการณ์สุกร ที่กระทรวงพาณิชย์
  รมช.ณัฐวุฒิ ตรวจราคาสินค้าเกษตร ที่ตลาดไท
  ตลาดไทผนึกกำลังภาครัฐ จัดประกวดกล้วยหอม จังหวัดปทุมธานี และผลไม้ตลาดไท ครั้งที่ 4
         
   
“ตลาดไทรวมใจบริจาคโลหิต ถวายพ่อหลวง”
  ตลาดไทเพื่อเด็กไทย โครงการอาหารกลางวัน
  สมาคมตลาดสดไทย ประชุมสามัญประจำปี 2556
 
   

งานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมตลาดสดไทยกับ อธิบดีกรมการค้าภายใน

  สมาคมตลาดสดไทย เยี่ยมชมซีพี
 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาศักยภาพตลาดสด”

   
สมาคมฯเยี่ยมชมศูนย์การค้ากำแพงเพชร
คุณพยอม สุขโรจน ให้การต้อนรับ
ณ จ.กำแพงเพชร ธันวาคม 2007
สมาคมฯพบปะตลาดสมาชิกโดย คุณนิรันดร
ด่านไพบูลย์ เจ้าของตลาดลำพูนจตุจักร
ให้การต้อนรับ ณ จ.ลำพูน ธันวาคม 2007
สมาคมฯเยี่ยมชมตลาดแม่ทองคำ
คุณจรวย คำอินตะ ให้การต้อนรับ
ณ จ.พเยาว์ ธันวาคม 2007
   
สัมมนาแนวทางตลาดสดไทยทางภาคเหนือ
ณ ร.ร.พรพิงค์ ทาวเวอร์ ธันวาคม 2007


สมาคมฯเยี่ยมชมตลาดสดป่าก่อดำ
คุณประดิษฐ์ ขวัญชัย ให้การต้อนรับ
ณ จ.เชียงราย ธันวาคม 2007
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิด
ตลาดสดโฉมใหม่ ที่ตลาดไท 4 ม.ค. 2008

   

นายกสมาคมตลาดสดไทย (คุณปริญญา  ธรรมวัฒนะ)ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ การจัดการอาหารปลอดภัย อย่างมีส่วนร่วม” จัดโดย ศูนย์อนามัยที่1 กรมอนามัย ณ รร.เอเชีย แอร์พอร์ท   เมื่อเร็วๆนี้

  นายกสมาคมตลาดสดไทย (คุณปริญญา  ธรรมวัฒนะ) พร้อมตลาดสมาชิก  เข้าร่วมถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อเร็วๆนี้  

ประชุมสมาคมตลาดสดไทย ครั้งที่1 ประจำปี
2553

 

 

   

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายเมฆินทร์  เมธาวิกูล)  เป็นประธานในงาน “ตลาดไท  ปลอดบุหรี่” เพื่อเป็นการขานรับ และสานต่อกระแสการตื่นตัว ของประชาชนเรื่องอันตราย ของการได้รับควันบุหรี่ ให้มีความต่อเนื่อง และสอดรับกับภาคนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงฉบับที่ 18 ที่กำหนดให้ตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เสรี  หงษ์หยก) และ รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทย  แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) นายพีระพงศ์ สาคริกให้การต้อนรับเมื่อเร็วๆนี้

 

รณรงค์อาหารปลอดภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน
ณ ตลาดยิ่งเจริญ

 

 


 

นายกสมาคมตลาดสดไทย (คุณปริญญา  ธรรมวัฒนะ) พร้อมตลาดสมาชิก  เข้าเยี่ยมชมบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชม การดำเนินงานทั้ง สายธุรกิจไก่ และสุกร  ณ โรงงานที่จ.ลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้

  

ภาพบางส่วน ของตลาดสมาชิกสมาคมตลาดสดไทย สินค้า ราคาถูก ปลอดสารพิษ น้ำหนักได้มาตรฐาน มีให้เลือกชมหลากหลาย และอีกมากมาย

   
ตลาดยิ่งเจริญ
(ของทะเลสดใหม่มีให้เลือกสรรกันทุกวัน)
 
ตลาดไท
(แหล่งรวมผักและผลไม้ขึ้นชื่อ ราคาประหยัด)
 
ตลาดอ่อนนุช (เหนือ)
(พบกับเนื้อสัตว์ชั้นดีราคาคุณภาพ)
   
ตลาดอ่อนนุช (ใต้)
(ผลไม้ราคาประหยัด สดและใหม่ทุกวัน)
 
ตลาดบางขุนศรี
(ไข่ ปลอดสาร ราคาถูก หลายหลายขนาด)
 
ตลาดกลางแฮปปี้แลนด์
(ผลไม้คัดพิเศษ ประกันความอร่อย)
   
ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี
(แหล่งรวมเครื่องเทศ มากมายหลายชนิด)
 
ตลาดลำพูนจตุจักร
(รับรองความสดใหม่ บริการประทับใจ)
 
ตลาดสมาชิก
 

 

 

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market
powered by i.oum