สาระน่ารู้ ประจำเดือน กับเรื่องราวดีๆ
พร้อมประโยชน์เกี่ยวกับผักและผลไม้
และทางเลือกใหม่ สำหรับสมาชิก
ที่รักสุขภาพ ...

ต้นทองหลางเป็นไม้มงคลประจำบ้านโบราณ

ชื่อสามัญ Coral Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythrina crista - galli.
ตระกูล PAPILIONACEAE

ชนิดของทองหลางที่นิยมปลูกเป็นไม้มงคล
1. ทองหลางด่าง
ชื่อสามัญ: Indian Coral
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata.
วงศ์: LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น: ทองหลางลาย

2.ทองหลางบ้าน
ชื่อสามัญ: Crabclaw
ชื่อวิทยาศาสตร์: Erythrina indica.
วงศ์: LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น: ทองหลางดอกแดง

ลักษณะทั่วไป
ทองหลางเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลำต้นมีความสูงประมาณ 10 - 20 เมตรผิวเปลือกลำต้นบางมีสีเทาหรือ เหลืองอ่อนๆ ลำต้น และกิ่งก้านนั้นมีหนามแหลมคม ใบเป็นใบรวมออกเป็นช่อมีประมาณ 3 ใบลักษณะใบเป็นรูปสามเหลี่ยม คล้ายใบโพธิ์ ขนาดใบกว้างประมาณ 2 -3 นิ้วยาวประมาณ35นิ้ว ผิวใบเรียบสีเขียวหรือด่างเหลืองๆใต้ท้องใบมีสีขาวขุ่นก้านช่อ ยาวประมาณ 3-5 นิ้วดอกออกเป็นช่อติดกันเป็นกลุ่มออกตามบริเวณข้อต้น หรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกคล้ายกับดอกถั่วมีแดง หรือชมพูกลีบดอกกว้างประมาณ 1-2 นิ้ว ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ช่อดอกยาวประมาณ 4-8 นิ้ว ผลเป็นฝักแบนโค้งเล็กน้อย โคนฝักจะลีบเล็กผลแก่ฝักจะแตกที่ปลายอ้าออก ภายในฝักมีเมล็ดเป็นเหลี่ยมนอกจากนี้ลักษณะของต้นใบดอกแตกต่างกันไป ตามชนิดพันธุ์

การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นทองหลางไว้ประจำบ้านจะทำให้มีทองมาก มีความร่ำรวย เพราะทองหลางเป็นไม้มงคล นาม คือมีทองมากมายหลากหลาย นอกจากนี้ทองหลางใบสีทองยังมีความสวยงาม ดุจประกายทองสีเหลือง เรืองรองดดาด ตาและโบราณยังมีความเชื่ออีกว่าถ้านำใบทองหลางไปใช้เป็น เครื่องประกอบในพิธีสำคัญทางศาสนา จะทำให้เกิดสิริมงคลยิ่งขึ้น เช่น พิธีปลูกบ้าน พิธีแต่งาน และยังเชื่ออีกว่า ต้นทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปลูกบนสวรรค์ในสมัยพุทธกาล จึงได้ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นประวาลพฤกษ์หรือต้นปาริชาติ

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นทองหลางไว้ทางทิศเหนือผู้ปลูกควรเป็นผู้ที่เกิดในปีมะแมเพราะต้นทองหลาง เป็นต้นไม้ประจำปีมะแมด้วยถ้าหากผู้อาศัยในบ้านเกิดปีมะแมด้วยแล้วก็จะเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้ปลูกควรปลูกในวัน

เสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์

การปลูก
นิยมปลูกลงในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก ถ้าปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้าน หรืออาคาร ควรปลูกให้มีระยะห่างที่เหมาะสม เพราะ ทองหลางเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มโตพอสมควร

การดูแลรักษา
แสง:ต้องการแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง
น้ำ: ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง
ดิน:ชอบดินร่วนซุย
ปุ๋ย: ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2: 3 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 3-4 ครั้ง หรือใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 100-300

กรัม/ต้น ใส่ปีละ 3-4 ครั้ง
การขยายพันธ์:การปักชำ การตอน
โรค:ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะมีความทนทานต่อโรคได้ดี
ศัตรู:เพลี้ยต่าง ๆ (Aphis)
อาการ:กัดแทะใบ ทำให้ใบเป็นรู เป็นรอย โดยเฉพาะใบอ่อนจึงทำให้ทรงพุ่มแคระแกร็น
การป้องกัน:ทำลายตัวอ่อนของเพลี้ยก่อนเจริญเป็ฯตัวแก่
การกำจัด:ใช้ยาคาร์บาริล (Carbaryl) อัตราและคำแนะนำระบุไว้ตามฉลาก

ขอบคุณที่มา maipradabonline.com

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum