รณรงค์อาหารปลอดภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดยิ่งเจริญ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมป้ายตลาดสดน่าซื้อระดับ ห้าดาวและสามดาว  ในงาน “รณรงค์อาหารปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน” ที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กทม. พร้อมด้วยนายแพทย์ไพจิตร์  วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย โดยมีนายปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทยและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum