ตลาดไทผนึกกำลังภาครัฐ จัดประกวดกล้วยหอม จังหวัดปทุมธานี และผลไม้ตลาดไท ครั้งที่ 4

ตลาดไท ร่วมกับ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดงาน “ ประกวดกล้วยหอมจังหวัดปทุมธานีเเละผลไม้ตลาดไท ครั้งที่ 4” ขึ้น ณ ลานจอดรถหน้าตลาดส้ม ตลาดไท เพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตกล้วยหอม ฝรั่ง ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเผยเพร่กล้วยหอมจังหวัดปทุมธาน ีและผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของผู้บริโภคมากขึ้นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)ให้เกียรติเป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum