รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายยรรยง พวงราช) พร้อมคณะเข้าตรวจราคาสินค้า และปริมาณสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท โดยมีรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติการ (นายธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูร)ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum