สมาคมตลาดสดไทย ประชุมสามัญประจำปี 2556

สมาคมตลาดสดไทยนำโดยนายปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทยพร้อมกับสมาชิกสมาคมตลาดสดไทยร่วมประชุมสามัญประจำปี 2556พร้อมรับฟังการบรรยายจากอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์) ในหัวข้อ“นโยบายและแนวทางในการพัฒนาตลาดสด” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum