เมื่อวันที่ 16 พค. ที่ผ่านมา ได้มีประชุมสมาคมตลาดสดไทย เพื่อคัดเลือกนายกสมาคมและตำแหน่งต่างๆของกรรมการสมาคม พร้อมทั้งรับฟังการแนะนำเวปไซท์ส่งเสริมการค้าจากผู้บริหารกรมการค้าภายใน และการแนะนำองค์กรเครือข่ายธุรกิจฟู๊ดทรัค Food Truck Club (Thailand) โดยคุณญาณเดช ศิรินุกูลชร เพื่อความร่วมมือในอนาคตระหว่างสององค์กร

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum