เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมตลาดเคหะประชารัฐ(พลาซ่า) เยสบางพลี โดยมี นายธวัช สินพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 4 การเคหะแห่งชาติ นายปริญญา ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการ บริษัท เยส บางพลี จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทย โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) รับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าทั่วไป รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ร้านค้าในตลาดที่จำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ทั้งนี้ การนำระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้จ่ายที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และใช้กับเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งยกระดับตลาดให้เป็นตลาดติดดาวของกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum