ผู้บริหารสมาคมตลาดไทยเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายสินค้าจากการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) เป็นประธาน

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum