ตลาดไทพร้อมรับเทศกาลตรุษจีน

ตลาดไท ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2557 พบกับ ผักผลไม้ อาหาร ของไหว้ที่ครบครัน เชิญเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ ราคาตลาด ทั้งปลีก และส่งได้ที่ตลาดไทตลอดช่วงเทศกาล ทั้งนี้ ทางตลาดไทร่วมกับผู้ค้าได้นำผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนมาจำหน่าย โดยมีการจัดให้มีสัปดาห์รณรงค์ความปลอดภัยในอาหารตั้งแต่วันที่ 22-31มกราคม 2557 ขึ้น อีกทั้งมีการจัดเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนเข้าสุ่มตรวจผัก ผลไม้เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายบริหารตลาด 0-2908-4490-9

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum