ผู้จัดการสมาคมตลาดสดไทย (คุณขจรศรี) เข้าร่วมดูงานสวนส้มปลอดภัยที่ อ.ฝาง เชียงใหม่ 8000 ไร่ ของบ.ส้มทรายทอง โดยร่วมเดินทางไปกับคณะของทาง อย. เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum