การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพตลาดสด”

คุณปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “ การพัฒนาศักยภาพตลาดสด” และร่วมอภิปรายเรื่อง “การกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าเกษตร” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพตลาดสด” จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ณ รร.เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟรีสอร์ท จ.นครปฐม โดยมีผู้แทนตลาดสด ตลาดกลาง  ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงการค้าภายในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการตลาดสด สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขัน

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum