สมาคมตลาดสดไทย ร่วมประชุมหารือ เรื่องสถานการณ์สุกร ที่กระทรวงพาณิชย์

สมาคมตลาดสดไทยร่วมประชุมหารือเรื่องสถานการณ์สุกร โดยมี นายยรรยง.พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ณ วันที่ 31 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum