สมาคมตลาดสดไทย ร่วมเสวนา "ก้าวต่อไป ของตลาดผักปลอดภัย"

สมาคมตลาดสดไทย ร่วมเสวนา "ก้าวต่อไป ของตลาดผักปลอดภัย" และรับมอบป้ายความร่วมมือโครงการผักสดปลอดภัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ภายใต้ทฤษฎีตำรวจรับใช้ชุมชน สายสืบผักสดรีเทิร์น ณโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเมื่อเร็วๆนี้

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum