ประชุมสมาคมตลาดสดไทย ครั้งที่1 ประจำปี 2553

คุณปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมตลาดสดไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมตลาดยิ่งเจริญ 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum