สาระน่ารู้ ประจำเดือน กับเรื่องราวดีๆ
พร้อมประโยชน์เกี่ยวกับผักและผลไม้
และทางเลือกใหม่ สำหรับสมาชิก
ที่รักสุขภาพ ...

"ปูเล่" เป็นพืชตระกูลกะหล่ำที่ปลูกทางภาคใต้ของประเทศไทย มีประโยชน์ในการนำมาประกอบอาหารก็ได้หรือจะรับประทานสด ๆ ก็อร่อยไม่เบาทีเดียวเลยละค่ะ ในการนำปูเล่มาใช้ประกอบอาหารจะเด็ดจากใบล่างขึ้นไปเรื่อยๆ ค่ะ ปูเล่ เป็นพืชผักที่ชอบชึ้นในดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุ มีการระบายน้ำดี ปูเล่เลี้ยงงาย ไม่จำเป็นต้องใช้ยากำจัดแมลงเลยนะคะ นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก แต่ไม่ต้องถึงขนาดน้ำท่วมขังนะคะเพราะจะทำให้ต้นเน่าได้ง่าย การให้น้ำแก่ต้นปูเล่ ให้น้ำเพียงวันละครั้งก็เพียงพอ การปลูกลงในกระถางหรือภาชนะแขวนจะทำให้ดูแลรักษาง่าย และทำให้ต้นปูเล่อายุยืน ยาวขึ้นด้วยค่ะ

คุณสมบัติที่ดีของปูเล่ คือ ใบมีรสชาติดี ไม่เหม็นเขียว ไม่เหนียว สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง และยังสามารถเก็บใบของปูเล่รับประทานได้ตลอดทั้งปีไม่จำกัดฤดู ปูเล่เป็นไม้ที่ มีอายุยืนไม่ต่ำกว่า 2 ปี นี่เป็นข้อแตกต่างจากพืชผักทั่วๆ ไปที่เก็บบริโภคได้เพียงฤดูเดียว พร้อมยังมีแขนงเกิดขึ้นตามลำต้น ดังนั้นจึงสามารถแยกไปปลูกขยายเพิ่มจำนวนได้โดยง่าย อีกทั้งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ดินน้อย ดังนั้นจึงทำให้ปลูกปูเล่ ได้ในบ้านที่มีพื้นที่ดินน้อยหรือปลูกไว้ในกระถาง ภาชนะแขวนก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี ปูเล่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศ ทุกภาคของประเทศ

วิธีการปลูก
ปูเล่ เป็นพืชผักที่ชอบดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุ มีการระบายน้ำได้ดี เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก แต่ไม่ชอบน้ำขัง สำหรับการป้องกันกำจัดแมลงและโรคนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีใด ๆ เพียงใช้มือคอยจับทำลายแมลงศัตรูก็เพียงพอ

การปลูก ทำโดยเตรียมดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูง เช่นดินขุยไผ่ หรืออาจใช้ดินผสมที่บรรจุถุงขายหรืออาจเตรียมผสมเองก็ได้ โดยใช้ดินผสมปุ๋ยคอก (ที่ย่อยสลายดีแล้วหรือปุ๋ยหมัก) และขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ต่อ 1 ใส่ในกระถางขนาดกว้างอย่างน้อย 12 นิ้ว นำปูเล่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีใบจริงประมาณ 3 ถึง 4 ใบ ปลูกลงในกระถาง รดน้ำวันละครั้งก็เพียงพอ ไม่ควรรดน้ำให้แฉะมากหรือปล่อยให้น้ำขังเพราะอาจทำให้ต้นเน่าตาย ประมาณ 2 สัปดาห์หลังปลูก อาจใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ประมาณ 1/4 ช้อนชา ละลายน้ำ 20 ลิตร รด 1 ถึง 2 สัปดาห์ต่อครั้ง รดในกระถางเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโต จนอายุได้ 2 เดือน ต้นปูเล่เจริญเติบโตเต็มกระถาง มีใบประมาณ 10 ถึง 12 ใบ จึงใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับ 46-0-0 โดยใช้ปุ๋ยประมาณ 1/2 ช้อนชา ละลายน้ำ 20 ลิตร รดห่างกัน 2 สัปดาห์ต่อครั้ง โดยระวังไม่ให้ถูกต้นและใบโดยตรง และถ้าดินในกระถางยุบตัวให้เติมดินผสมเพิ่ม เมื่อปูเล่อายุ 4 เดือน จึงเริ่มเก็บผลผลิตได้ สามารถทยอยเก็บเกี่ยวได้เรื่อยไป แต่จะยาวนานเพียงใดขี้นกับการปฏิบัติดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว โดยปลิดใบล่างก่อน ใบที่สามารถบริโภคได้ควรเป็นใบที่มีขนาดประมาณ 15 ถึง 20 เซนติเมตรขึ้นไป การเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งให้เหลือใบไว้กับต้นไม่น้อยกว่า 12 ใบ และการสร้างใบใหม่โดยทั่วไปจะเก็บได้ครั้งละ 5 ถึง 6 ใบ ในทุก 2 ถึง 3 สัปดาห์ จึงพอเพียงกับการประกอบอาหารใน 1 มื้อ


 

 

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum