สาระน่ารู้ ประจำเดือน กับเรื่องราวดีๆ
พร้อมประโยชน์เกี่ยวกับผักและผลไม้
และทางเลือกใหม่ สำหรับสมาชิก
ที่รักสุขภาพ ...

สิริมงคลสถาน 9 วัด

๑. วัดพระแก้ว เพื่อสักการะบูชาพระแก้วมรกตเพื่อ จุดธูปเทียนบูชา ว่านะโม ตั้งจิดอธิษฐานขอพรจาก ให้เข้าไปในพระอุโบสถ เพื่อกราบ ให้ท่านร่ำรวย มีแก้วแหวานเงินทอง ๓ จบ จากนั้นท่อง "วาละ ท่านให้ร่ำรวยมีแก้วแหวน นมัสการพระแก้วมรกตและขอพรจาก
มากมาย เป็นทุนรอนในการดำเนินกิจ ลุกัง สังวาตังวา" ๓ จบ เงินทองมากมายเพื่อไว้ พระแก้วมรกตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้อง
การเพื่อความมั่นคงมั่งคั่ง แล้วอธิษฐานขอพร ทำทุนและเลี้ยงตน หน้าของท่าน เสร็จแล้วออกมาพรม น้ำมนต์ที่ตั้งอยู่ระเบียงหน้าพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคล

๒. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อจะได้มีหลักมั่นคงมีหลักชัยในการ จุดธูปอย่างเดียวไม่ต้องจุดเทียน ขณะบูชาให้อธิษฐานให้ตนเอง หลังจากสักการะพระหลักเมืองแล้ว ดำเนินชีวิต ตลอดจนมีหลักการที่ดีใน จากนั้นเอาผ้าแพร ๓ ผืนไปผูก มีหลักฐานมั่นคง มีหลักชัยใน ควรไปสักการะเทพารักษ์สำคัญสำหรับ การทำมาหาเลี้ยงชีพ มีหลักยึดเหนี่ยว ที่เสาหลักเมืองจำลองและปิดทอง การดำเนินชีวิต มีหลักยึดเหนี่ยว พระนคร ทั้ง ๕ องค์ และบูชาพระประจำ เพื่อจักได้ไม่ซวดเซ ในการประกอบสัมมาชีพ วันเกิด (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)

๓. วัดโพธิ์ เพื่อให้ร่มเย็น ขอความเป็นร่มโพธิ์ บูชาพระพุทธเทวปฏิมากร น้อมจิตรำลึกถึงพระพุทธจริยาแห่ง พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธ ร่มไทร ซึ่งเป็นพระประธานประจำ พระพุทธองค์ ซึ่งทรงพระคุณอย่าง ปางสมาธิเป็นพระประจำวันเกิดของผู้ พระอุโบสถ ยอดเยี่ยม ๓ ประการ คือ พระปัญญา ที่เกิดวันพฤหัสบดี คุณ ๑ พระบริสุทธิคุณ ๑ พระมหา ผู้บูชาพระปางนี้แสดงถึงความมั่นคง กรุณาธิคุณ ๑ แล้วสร้างกระแสแห่ง แห่งจิตใจ มีสติสัมปชัญญะทุกคน ตนให้มั่นคงเพื่อความสุขสวัสดิ์แห่งชีวิต

๔. ศาลเจ้าพ่อเสือ สร้างสมบุญกุศลให้ตนเองและ เตรียมซื้อส้ม ๓-๔ ใบหรือ ๑ กิโล อธิษฐานให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้น - เติมน้ำมันตะเกียงซ้ายขวาเพื่อเพิ่มบุญ ครอบครัวเพื่อให้บังเกิดโชคลาภ และเครื่องเซ่นไหว้ (หมูสามชั้น, มีเงินมีทอง พร้อมขอให้เจ้าพ่อเสือปกป้อง กุศล ชีวิตจะได้สว่างไสว ไม่มืดแปดด้าน และมีความสุข ข้าวสุก,ไข่ไก่) พร้อมเทียนแดง ๒ คุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัย -เช่าฮู้มาติดไว้ที่บ้าน,สำนักงาน หรือติด เล่ม ธูป ๓๐ ดอก (๑ ห่อ) และ ตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่รอดปลอด กระดาษเงิน กระดาษทอง ภัยตลอดปี (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) -พิธีกรรมต่าง ๆ สะเดาะเคราะห์, บริจาค ทรัพย์, ซื้อข้าวสาร ฯลฯ สิริมงคลสถาน จุดประสงค์ ข้อแนะนำในการไหว้พระ การตั้งจิดอธิษฐานและการขอพร รายละเอียดปลีกย่อย

๕. วัดสุทัศน์ฯ เพื่อขอให้มีสติปัญญาดีมีทรรศนะ ของที่ต้องเตรียมมี พวงมาลัย เดินเข้าไปในพระวิหารกราบองค์จริง รัชกาลที่ ๒ ทรงสลักบานประตูพระวิหาร ที่ถูกต้องดีงาม เมื่อจะคิดอ่านกระทำ ๒ พวง ธูปเทียน ๑ ชุด และทองคำ และขอพรจากท่านให้ช่วยชี้แนะทรรศนะ พระศรีศากยมุนีซึ่งถือเป็นศิลปกรรมการ การใด ๆ ก็สามารถคิดได้ ขอให้มี เปลวปิดทองพระ (หลวงพ่อพระ ที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตและการ แกะสลักไม้ชิ้นเอกของโลก ความสำคัญ วิชั่นที่ดี ศรีศากยมุนีองค์จำลองหน้า ดำเนินงาน ของพระศรีศากยมุนีอีกประการก็คือเป็น พระวิหารหลวง) พระพุทธรูปประจำ ร. ๘ ขณะเดียวกัน วัดสุทัศน์ฯ ก็เป็นวัดประจำพระองค์ด้วย

๖. วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อขอให้ชีวิตปราศจากภัยอันตราย ไหว้พระด้านนอกพระอุโบสถ *ขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข มีแต่ความสุข พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตั้งอยู่ติดด้านหน้า ทั้งปวง ถ้ามีเคราะห์กรรมใด ๆ ก็ขอ แล้วเข้ามากราบพระพุทธชินสีห์ กายสบายใจ เดินทางไปแห่งหนตำบล พระพุทธชินสีห์เพื่อความเป็นสิริมงคล ผ่อนหนักเป็นเบา ในพระอุโบสถ ใดให้มีความปลอดภัย

๗. วัดชนะสงคราม ไหว้หลวงพ่อในพระอุโบสถเพื่อให้ กราบบูชาพระพุทธนรสีห์ ขอพรให้ชนะอุปสรรคทั้งปวง เข้าไปกราบพระพุทธนรสีห์องค์จริงที่อยู่ ท่านประสบความสำเร็จมี "ชัยชนะ" (หลวงพ่อปู่) องค์จำลองเป็นพระ ด้านในสุดของพระอุโบสถ พร้อมกับ อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ประธาน พร้อมกับพระพุทธรูป อธิษฐานขอพรจากท่านให้ชนะอุปสรรค ในชีวิตและการงาน ประจำวันเกิด ทั้งปวงเช่นกัน

๘. วัดระฆังโฆสิตาราม กราบสักการะสมเด็จพุฒาจารย์ ท่องคาถาชินบัญชร ปักธูปที่กระถาง เข้าไปที่พระอุโบสถวัดระฆังเพื่อกราบ ซื้อหอยขม ๑ กิโล ปล่อยลงแม่น้ำ (โต พรหมรังสี) เพื่อขอพรโดยการ ปิดทองที่รูปปั้นสมเด็จโตและพรม นมัสการพระประธาน ขอพรท่านให้ เพื่อชีวิตจะหายจากความขมขื่น สวดคาถาชินบัญชร น้ำมนต์ เดินทางโดยสวัสดิภาพ โชคดีมีชัยตลอดปี ทั้งสิ้นทั้งปวง

๙. ภูเขาทองวัดสระเกศ บูชาพระมหาเจดืย์ เป็นเคล็ดเพื่อ ถึงยอดภูเขาทองให้จุดธูปเทียน แผ่นกระดาษที่หุ้มทองให้เขียนชื่อ เดินขึ้นไปที่องค์พระเจดีย์ บนยอดภูเขาทองทำพิธี ให้ชีวิตมีดวงชะตาสูง ไม่ตกต่ำ บูชาพระจากนั้นเดินขึ้นไปปิดทอง นามสกุลใส่ในบาตรใหญ่ที่ทางวัด นมัสการพระบรมธาตุด้วยการพนมมือไหว้ แล้วเดิน หมายถึงความสำเร็จนั่นเอง พระสถูปศิลาซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรม เตรียมไว้เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ๓ รอบและต้องเวียนขวา เสร็จแล้วให้ไหว้พระเจดีย์ สารีริกธาตุ โดยพนมมือยกสูงให้นิ้วอยู่เหนือศีรษะ ปลายนิ้วมือ มุ่งตรงไปยังยอดพระเจดีย์ค้อมศีรษะลงเพื่อรับพลัง กุศลธรรมและวิมุตติธรรมจากองค์พระบรมธาตุได้ เต็มที่ และทำให้มีสมาธิในการสักการะ พร้อมกับตั้ง อธิษฐานจิตสูงขึ้นด้วย

เหรียญ (ไว้สำหรับทำบุญ)

ท่านที่เกิดวัน อาทิตย์ กำลังวัน 6 (6 เหรียญ x 9 วัด = 54 เหรียญ)
ท่านที่เกิดวันจันทร์ กำลังวัน 15 (15 เหรียญ x 9 วัด =135 เหรียญ)
ท่านที่เกิดวันอังคาร กำลังวัน 8 (8 เหรียญ x 9 วัด = 72 เหรียญ)
ท่านที่เกิดวันพุธ กำลังวัน 17 (17 เหรียญ x 9 วัด = 153 เหรียญ)
ท่านที่เกิดวันพฤ กำลังวัน 19 (19 เหรียญ x 9 วัด =171 เหรียญ)
ท่านที่เกิดวันศุกร์ กำลังวัน 21 (21 เหรียญ x 9 วัด = 189 เหรียญ)
ท่านที่เกิดวันเสาร์ กำลังวัน 10 (10 เหรียญ x 9 วัด =90 เหรียญ) 

 

 
 


CopyRight 2007.
Thai Fresh Market | support@thaifreshmarket.net
powered by i.oum